Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Adresgegevens

Stationsplein 16
6166 CA  Geleen
Telefoon: 06-28683418

Openingstijden

Maandag: 9.00 – 18.00 uur
Dinsdag: 9.00 – 18.00 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 9.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 14.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 – 12.30 uur

Behandeling volgens afspraak.

Verwijzing /aanmelding

Verwijzing

De cliënt kan met zijn/haar hulpvraag terecht bij de huisarts/specialist. Deze kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Hierna kunt u telefonisch of via mail contact opnemen met de logopedist.

Intake

In eerste instantie zal er een intakegesprek plaatsvinden, waarin uw hulpvraag centraal staat. De logopedist zal enkele vragen stellen om zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over de problematiek en geschiedenis van de hulpvraag. Natuurlijk is er ook altijd gelegenheid voor de cliënt om vragen te stellen. Tevens zal er een behandelovereenkomst meegegeven worden.

Neem voor het intakegesprek uw verwijzing van de huisarts, een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspasje mee. 

Onderzoek

Na het intakegesprek zal er een logopedisch onderzoek afgenomen worden. Dit zal enkele sessies in beslag nemen, afhankelijk van het soort onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten zal er een behandelplan opgesteld worden. De resultaten en het behandelplan worden met de cliënt besproken zodat er een helder en objectief beeld geschetst wordt van de problematiek en we samen mogelijkheden/oplossingen kunnen komen.

Behandeling

Als de cliënt akkoord gaat met het behandelplan kan de therapie gestart worden. De therapie zal 1 of 2 keer per week plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de problematiek en gebeurd in overleg. Na een aantal behandelsessies zal er een tussenevaluatie zijn om de progressie te evalueren en bewaken. 

Maak een afspraak